Company:
Guangdong Phoenix Lighting Co.,Ltd
Address:
No.38 Yagang South Road,Shijing Town,Guangzhou,Guangdong,China.
Cellular phone :
13711729239
Tel:
+86-20-26290610
Fax:
+86-20-36401569
E-mail:
roy@phoenix-lighting.com.cn
sales@phoenix-lighting.com.cn
rita@phoenix-lighting.com.cn
gdphoenix2009@gmail.com
Website: www.phoenix-lighting.com.cn
   

Latinamerica Web Site: www.phoenix-lighting.co
mail: ventas@phoenix-lighting.co
Phone: +591 75860280

Add:No.38 Yagang South Road,Shijing Town,Guangzhou,Guangdong,China.
Tel:+86-20-26290610   Fax :+86-20-36401569   Website:www.phoenix-lighting.com.cn
E-mail: gdphoenix2009@gmail.com , sales@phoenix-lighting.com.cn, rita@phoenix-lighting.com.cn